Malo su problemi u radu, prešli smo na novi server pa sada treba vremena da se sve posloži i pokrene. Nadam se da neće dugo trajati. Najviše problema je u radu foruma Naše sidro. Javiti ćemo kada sve proradi.