Malo su problemi u radu, prešli smo na novi server pa sada treba vremena da se sve posloži i pokrene.

Nadam se da neće dugo trajati.

Najviše problema je u radu foruma Naše sidro.

Javiti ćemo kada sve proradi.